Fill 4Fill 1Fill 1Combined Shapebi:arrow-left-short copy 5ShapeGroup 9

MAG Kaynağı Ne Demek?

MIG/MAG kaynak teknikleri, gazın altında bulunan ark kaynaklarıdır. Gazın altında bulunan yani gaz altı kaynağında kaynak için gereken ısı ihtiyacı, eriyen fakat aynı zamanda daimi olarak beslenen bir elektrotile iş parçası arasında oluşturulmakta olan ark yolu ve elektrottan geçen kaynak akımının oluşturulmuş olduğu direnç dahilindeki ısıtma yolu ile üretimi yapılır.

Kaynağın yapılacak olduğu bölgede, ortam ısısı ya da havanın yapabilmekte olacağı her türlü olumsuz etkilerden oluşabilen bir gaz ortamı bulunabilir. 

Bunun sayesinde ise gaz korunmakta olacağından bu işleme “Gazaltı ark kaynak yöntemi” adı verilir. Soy durumda olan gaz atmosferinin altında olacak şekilde bir kaynak işlemi yapılmış ise "MIG" olarak isimlendirilir. 

Fakat soy olmayan aktif gaz koruması altında yapılan bir kaynak yöntemi ise bu da MAG olarak isimlendirilir. Tarihte ve dünyada ilk kez 1952 senesinde Sovyet Rusya yönetmeliğinde denenmiş olup, günümüzdeki ya da bugünkü MAG kaynağı başlamıştır.

MAG Kaynağı Avantajları

  • Yapılacak olan kaynak istenen her türlü pozisyonda yapılması mümkündür.
  • Metal yığma hızı, elektrik kaynağına göre oldukça ortalamanın üstündedir.
  • Hiç durmaksızın uzun elektrik dikiş kaynaklarının yapımı olasıdır.
  • Sınırlı uzunlukta elektrot kullanımı MAG kaynağı sayesinde ortadan kaldırılmıştır.